ျမင့္မိုရ္လြင္ ယူနီေဖာင္းဝတ္မ်ိဳးစံု ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု မွ

ရရွိႏိုင္ေသာ တူညီဝတ္စံုမ်ားမွာ –

၁။ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ တူညီဝတ္စံုမ်ား

၂။ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ယူနီေဖာင္းမ်ား

၃။ ႐ံုးယူနီေဖာင္းမ်ား

၄။ တိုက္ပံု

၅။ ပုဆိုး

၆။ အားကစားဝတ္စံု

၇။ Sport-Shirt

၈။ T-Shirt

၉။ ဦးထုပ္

၁၀။ ဖိနပ္

၁၁။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယကၠန္းပိုးထည္ / ခ်ည္ထည္ ကႏုတ္ပန္းခ်ီမ််ိဳးစံု

၁၂။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တူညီအေနာက္တိုင္းဝတ္စံုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ တူညီဝတ္စံုမ်ားတြင္ –

၁။ တံဆိပ္႐ိုက္ / ေဆး႐ိုက္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

၂။ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပန္း (Logo) ထိုးေပးျခင္း

၃။ အသားတံဆိပ္ (Logo) ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

၄။ တူညီဦးထုပ္မ်ားေပၚတြင္ တံဆိပ္ထုိးေပးျခင္း အစရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

တူညီဝတ္စံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အသား (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ ဝတ္စံုမ်ားအတြက္ (အစ) Quality ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ –

အထည္လိပ္စက္႐ံုမ်ားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းသက္သာၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈအတြက္ အထူးအာမခံပါသည္။

 

လူႀကီးမင္းတို႔၏ တူညီဝတ္စံုမ်ားအတြက္ ျမင့္မိုရ္လြင္ ယူနီေဖာင္းမ်ိဳးစံု ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု မွ –

၁။ Door to Door စနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

၂။ တူညီဝတ္စံုမ်ားကို သပ္ရပ္စြာ ထုတ္ပိုးၿပီး Name Label တပ္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

၃။ တူညီဝတ္စံုမ်ားအေပၚ Body Fit ျပဳလုပ္ေပးျခင္း အစရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း လူႀကီးမင္းတို႔စိတ္ႀကိဳက္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈ (Service) ေပးပါသည္။