ဝန်ဆောင်မှုများ

မြင့်မိုရ်လွင် ယူနီဖောင်းဝတ်မျိုးစုံ နှင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ

လူကြီးမင်းတို့၏ တူညီဝတ်စုံများအတွက် မြင့်မိုရ်လွင် ယူနီဖောင်းမျိုးစုံ နှင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ မှ -

  • တံဆိပ်ရိုက် / ဆေးရိုက်ပြုလုပ်ပေးခြင်း
  • ကွန်ပျူတာ စက်ပန်း (Logo) ထိုးပေးခြင်း
  • အသားတံဆိပ် (Logo) ပြုလုပ်ပေးခြင်း
  • တူညီဦးထုပ်များပေါ်တွင် တံဆိပ်ထိုးပေးခြင်း
  • တူညီဝတ်စုံများကို သပ်ရပ်စွာ ထုတ်ပိုးပြီး Name Label တပ်ဆင်မှု ပြုလုပ်ပေးခြင်း
  • တူညီဝတ်စုံများအပေါ် Body Fit ပြုလုပ်ပေးခြင်း အစရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက် အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

ရရှိနိုင်သော ထုတ်ကုန်များ

မြင့်မိုရ်လွင် ယူနီဖောင်းဝတ်မျိုးစုံ နှင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ မှ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော ပစ္စည်းများ